Link SBOBET ทางเข้าสโบเบ็ต ชิงรางวัลเสื้อบอล

 Link SBOBET ทางเข้าสโบเบ็ต

Link SBOBET 3. หมดเขตในวันที่ 31 มกราคม 2015
4. รางวัลคือเสื้อฟุตบอลหนึ่งตัว ที่ผู้ชนะสามารถเลือกได้ตามใจชอบ

5. รางวัลที่ได้รับไม่อาจแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และหากมีกรณีที่มีเหตุขัดข้องซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เราจะเปลี่ยนของรางวัลเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือสูงกว่านั้นแทน 

6. เราจะไม่รับแบบสำรวจจากเอเยนต์, กลุ่มผู้จัด, แบบสำรวจที่สุ่มด้วยระบบอัตโนมัติทางคอมพิวเตอร์, แบบสำรวจที่ไม่สมบูรณ์หรือชำรุดเสียหาย หรือแบบสำรวจใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
7. เราขอไม่รับผิดชอบต่อแบบสำรวจใดๆ ที่สูญหายหรือล่าช้าจากผลพวงของระบบเน็ตเวิร์ค, ความผิดพลาดทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงจะยึดตามหลักฐานที่ได้รับแทนที่จะเป็นหลักฐานในการส่ง

8. แบบสำรวจใบแรกที่ได้รับคัดเลือกผ่านการสุ่มโดยหน่วยงานอิสระจากแบบสำรวจที่ถูกต้องและผ่านตามเงื่อนไข ซึ่งได้รับก่อนวันปิดรับสมัคร จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้ และการตัดสินของผู้จัดถือเป็นสิ้นสุด โดยไม่มีการรับจดหมายทักท้วงใดๆ ทั้งสิ้น
ทางเข้าสโบเบ็ต 9. ถ้าคุณเป็นผู้ชนะการแข่งขัน เราจะติดต่อคุณไปในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2015 ทางอีเมล เพื่อแจ้งรายละเอียดทั้งหมด รวมถึงคำแนะนำว่าคุณจะรับรางวัลดังกล่าวได้อย่างไร หากคุณไม่แสดงตัวขอรับรางวัลด้วยการส่งที่อยู่มาให้ก่อนเวลา 12.00 BST (19.00 หรือ 1 ทุ่มตรง ตามเวลาประเทศไทย) ของวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2015 เราจะถือว่าคุณสละสิทธิ์ในรางวัลดังกลา่ว และหากเกิดกรณีดังกล่าว ผู้จัดจะขอเลือกผู้ชนะตัวสำรองซึ่งอยู่ในเงื่อนไขและข้อตกลงนี้
10. ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เราจะถือว่าคุณยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่กล่าวมาทั้งหมด และยินดีส่งมอบข้อมูลส่วนตัวตามที่ตอบไป ให้หน่วยงานดูแลข้อมูล เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัด ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้